کاربر

نام کاربر

Ehsan gunner

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری