کاربر

نام کاربر

david7

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

عاشق ورزش و علی الخصوص موتور اسپورت، راننده مثه مایکل نمیاد و موتورسوار مثه واله