کاربر

نام کاربر

david7

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی سازه