کاربر

نام کاربر

ِِدنیلو

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

دنیل ریکاردو

تیم مورد علاقه

مرسدس, فراری, ردبول, هاس

بیوگرافی کاربر

عاشق فرمول یک