کاربر

نام کاربر

harlidkns

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

آلن پراست

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

سلام