کاربر

نام کاربر

Mansory

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, مسابقات جهانی استقامت, فرمول E

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری