کاربر

نام کاربر

بهادر رحمت

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, فرمول E

راننده مورد علاقه

ایرتون سنا

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, ویلیامز, تورو روسو, هاس, رنو, سائوبر

بیوگرافی کاربر

دوستدار فرمول1 و نویسنده سایت