کاربر

نام کاربر

Amirreza.sv5.kr7

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, ناسکار, فرمول E

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری, رپسول هوندا