کاربر

نام کاربر

امیرحسین

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

دانشجوی مهندسی مکانیک و علاقه مند به سرعت