کاربر

نام کاربر

Amin verstapen

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

ردبول

بیوگرافی کاربر

امین ۳۰ساله از مشهد قهرمان مسابقات کارتینگ درسطح استانی وکشوری دوست و هم مسابقه ای دوران کودکی ونوجوانی کوروش محمد خانی در پیست شاندیزمشهد یکبار درپیست های هوکنهایم آلمان سخیر بحرین باکو آذربایجان ابوظبی امارات از نزدیک شاهد مسابقات بودم