کاربر

نام کاربر

Ramin.alo

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مایکل شوماخر

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

کارشناس فنی خودرو.عاشق F1 از2004 تا امروز سعی کردم تمام گرندی پری هارو بببنم