کاربر

نام کاربر

ALIREZA.NFS

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

مکس ورشتپن

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

ردبول

بیوگرافی کاربر

رشت 18