کاربر

نام کاربر

علی برقی مقدم

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

TABRIZ 2000/6/14