کاربر

نام کاربر

علی سبزمیدانی

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, فرمول E, دی تی ام

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

فراری