کاربر

نام کاربر

الف.ی

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

نیکو روزبرگ

موتور سوار مورد علاقه

مارک مارکز

تیم مورد علاقه

مرسدس

بیوگرافی کاربر

لوییس ؛ بهترین و کامل ترین راننده فرمول یک