کاربر

نام کاربر

Seb5p1

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

ولنتیو روسی

تیم مورد علاقه

فراری, هاس, سائوبر, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

دوستدار سب و دکتر،عاشق اسب سركش ايتاليايي