دوج وایپر

احتمال تعطیلی همیشگی کارخانه تولیدکننده وایپر

مجله خودرو ایران - در اکتبر 2015 (مهرماه 1394) دوج اعلام نمود که تولید وایپر به صورت رسمی در آگوست امسال (شهریورماه) پایان می یابد. اکنون آن زمان تقریباً فرا رسیده است و ما تازه از سرنوشتی که در انتظار کارخانه ... ادامه ...
طراحی اتومبیل روی ماکت

طراحی اتومبیل ؛ تقابل منطق و تخیل

مجله خودرو ایران - صنعت خودرو سازی در سالیان اخیر در تمامی زمینه ها و نه فقط در بعد فنی پیشرفتهای چشمگیری داشته است تا جائیکه میتوان به جرات گفت در تمام ادوار هیچگاه اتومبیل تا این حد با زندگی و کار انسانها پیو... ادامه ...