مارک وبر: برای پیروزی در لمانز باید مسابقه را شکست دهیم

فرمول یک ایران - ستاره ی پورشه مارک وبر معتقد است که بزرگترین مانع برای کسب پیروزی در لمانز این است که شما قبل از شکست دادن رقیبان باید مسابقه را شکست دهید...  مرد استرالیایی پورشه چنین می گوید رقابت حوصله ... ادامه ...