بازگشت پاستور مالدونادو با تیم مانور

فرمول یک ایران - آلفونسو تولدانو تایید کرد که پاستور مالدونادو می تواند در مسابقات قهرمانی استقامت (WEC) شش ساعته مکزیک در ماه آینده شرکت کند. راننده ی مکزیکی که در تیم #44 مانور عضویت دارد اشاره کرد که رانن... ادامه ...

موتوراسپورت در هفته ی پیش رو

موتوراسپورت ایران - هفته ی پیش روی موتوراسپورت با خود فرمول یک را می آورد گل سرسبد رشته ها و دوباره مردم را به موتوراسپورت باز می گرداند. اسپرینت کاپ ناسکار، WEC نوربورگرینگ و مسابقات جی پی دوی هانگارورینگ نیز ... ادامه ...

گزارش لمانز 24 ساعته

فرمول یک ایران - گزارش لمانز 24 ساعته هر چند ساعت به روزرسانی می شود با ما همراه باشید ... در ساعت 17:30دقیقه 84مین دوره ی لمانز 24 ساعته آغاز شد و ریف اول را پورشه ، دوم را تویوتا و سوم را آئودی در اختیار... ادامه ...

7 تیم متخلف لمانز را از خط آخر آغاز می کنند

فرمول یک ایران - برگزارکنندگان رقابت لمانز 24 ساعته هفت ماشین رابه دلیل پیروی نکردن از قوانین حداقل زمان ثبت دور و اتمام رقابت در شب به انتهای خط استارت منتقل کردند خودروهای متخلف خط 54 تا 60 را برای خود کردند ... ادامه ...