موتور موتوجی پی دوکاتی 2017 - خورخه لورنزو و آندره دویزیوسو

تمرین دوم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸؛ این دوکاتی های توقف ناپذیر

موتو جی پی ایران - در دور تمرینی دوم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸ بازهم آندره دویزیوسو اول شد. هم تیمی وی خورخه لورنزو دوم و کال کراچلو سوم شدند.   خلاصه تمرین دوم گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸ : پرچم سبز و شروع ت... ادامه ...
آندره دویزیوسو

تمرین اول گرندپری سن مارینو ۲۰۱۸؛ دویزیوسو سریع ترین

موتو جی پی ایران - در دور تمرینی اول گرندپری سن مارینو آندره دویزیوسو موتورسوار ایتالیایی تیم دوکاتی سریع ترین زمان را ثبت کرد. بعداز وی کال کراچلو از تیم LCR هوندا و ماوریک وینالس از تیم یاماها دوم و سوم شدند.... ادامه ...
موتوجی پی آمریکا 2017

انتشار تقویم موقت موتو جی پی ۲۰۱۹

موتو جی پی ایران - براساس اعلام فدراسیون جهانی، تقویم موقت منتشر شد و مسابقات ۱۹ عدد باقی ماند و رویدادی نسبت به سال ۲۰۱۸، اضافه یا کم نشد. پیست های مکزیک و فنلاند سال ۲۰۱۹ به تقویم افزوده نخواهند شد و درباره آ... ادامه ...

لغو گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸

موتو جی پی ایران - گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ در بخش موتورسواری به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد و بارش شدید باران لغو شد و امتیازاتی برای رانندگان لحاظ نخواهد شد. برگزاری مسابقه بارها به تاخیر افتاد تا اینکه موتورس... ادامه ...

تعیین خط گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸؛ پول پوزیشن لورنزو در روز فاجعه بار یاماها

موتو جی پی ایران - خورخه لورنزو موتورسوار اسپانیایی تیم دوکاتی توانست پول پوزیشن گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ را کسب کند. بعداز وی هم تیمیش آندره دویزیوسو دوم و یوهان زارکو از تیم تک ۳ یاماها سوم شدند. خلاصه تعیین خط... ادامه ...

تمرین سوم گرندپری بریتانیا۲۰۱۸؛ کراچلو در صدر

موتو جی پی ایران - کال کراچلو موتورسوار تیم LCR هوندا در مقابل هم وطنان خود توانست در دور تمرینی سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ بهترین زمان را ثبت کند. خلاصه تمرین سوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ : پرچم سبز و شروع تمر... ادامه ...

تمرین دوم موتو جی پی بریتانیا ۲۰۱۸؛ دویزیوسو پیشتاز

موتو جی پی ایران - در دور تمرینی دوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی آندره دویزیوسو موتورسوار تیم دوکاتی توانست بهترین زمان را ثبت کند. خلاصه تمرین دوم گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ : پرچم سبز و شروع تمرین ... ادامه ...
ماوریک وینیالس، یاماها

تمرین اول موتو جی پی بریتانیا۲۰۱۸؛ یک و دو غیر منتظره یاماها

موتو جی پی ایران - در دور تمرینی اول گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ در بخش موتو جی پی، دو موتورسوار تیم یاماها یعنی ماوریک وینالس و ولنتینو روسی پیشتاز بودند. خلاصه تمرین اول موتو جی پی بریتانیا ۲۰۱۸ : کال کراچلو اولی... ادامه ...
کال کراچلو

تا ۲۰۲۰ با کال کراچلو

موتو جی پی ایران - کال کراچلو موتورسوار بریتانیایی تیم HRC و LCR هوندا با خبر خوب تمدید قرارداد خود تا سال ۲۰۲۰ به استقبال گرندپری بریتانیا ۲۰۱۸ خواهد رفت. کراچلو در سال گذشته قراردادی دو ساله با تیم امضا کر... ادامه ...
کراچلو و پتروچی-اتریش ۲۰۱۸

کراچلو: هوندا پیشرفت کرده اما هنوز با دوکاتی فاصله دارد

موتو جی پی ایران – کراچلو که در مسابقه اتریش جایگاه چهارمی را بدست آورد این موفقیت را به خاطر پیشرفت هوندا میداند ولی عقیده دارد هنوز برای رقابت با دوکاتی باید بیشتر تلاش کنند. کال کراچلو موتور سوار تیم LCR هو... ادامه ...