ایندیانا، سرزمین شیرها

فرمول یک ایران - رقابت ایندی 500 رقابتی چرخ باز است که در کشور آمریکا و به عنوان زیر مجموعه ی سری ایندی کار برگزار می شود این رقابت هر ساله و در اولین روز آغاز تعطیلات تابستانی یا همان روز یادبود و در پیست ایند... ادامه ...