گای مارتین سوار بر سوپربایک در مسابقات توریست تروفی

ویدیو؛ مستند نزدیک‌تر به لبه

موتور اسپرت ایران - مسابقات TT در حد فاصل انگلیس و ایرلند در جزیره MAN هر ساله در هفته آخر می و هفته اول جون برگزار می شود. این مسابقات به عنوان خطرناک ترین مسابقات موتوراسپرت جهان شناخته می شود. مستند نزدیک... ادامه ...