تمرین مرگ، بازی سرعت

تمرین دوم برای لوئیس مسابقه با مرگ بود یکی از بهترین استعداد های موتو2 از کنار ما رفت و به ما یادآوری کرد که موتور اسپورت هنوز هم خطرناکه در ورزش های موتوری هیچ وقت نمیدونی این آخرین مسابقته لوئیس سالوم روح... ادامه ...