سکانس هایی از گرندپری ایتالیا

فرمول یک ایران – فرمول یک ورزشی جدی است ولی خوب عکاسان کار خودشان را می کنند و تصاویر خنده دارشان را می گیرند، این است سکانس هایی از گرندپری ایتالیا. این ها لحظاتی است که شاید شما از دستشان داده باشید ولی چش... ادامه ...
لوئیس همیلتون

همیلتون می خواست عذاب وجدان مهندسان را کم کند

فرمول یک ایران - استارت بد لوئیس همیلتون در گرندپری ایتالیا شانس او برای کسب پیروزی را از بین برد اما راننده ی بریتانیایی استارت ضعیف را از ضعف خودش نمی داند. همیلتون در تعیین خط درخشید و خط یک را به دست آورد ا... ادامه ...
article placeholder

حمله ی پالمر به نصر؛ جوانمردانه بران!

فرمول یک ایران - جولین پالمر اذعان داشت که فلیپه نصر به دلیل ایجاد تصادف در اوایل گرندپری ایتالیا مستحق تحمل گرید پنالتی است. نصر و پالمر در شیکین اول مسابقه چرخ به چرخ شدند اما اشتباه نصر بود که ماشین سائوب... ادامه ...

تحلیل گرندپری ایتالیا

فرمول یک ایران - شش مسابقه اخیر در مونزا با پیروزی راننده ای که از پل پوزیشن مسابقه را آغاز کرده به پایان رسیده بود. اما روزبرگ این روند را قطع کرد و فشارها بر همیلتون را افزایش داد. روزبرگ تنها کسی نبود که در ... ادامه ...