article placeholder

رنو و یک جایگزینی از میشلن

فرمول یک ایران - مدیر اجرایی شرکت میشلن، ژان دومینیک سنارد، جایگزین مدیر اجرایی رنو، کارلوس گزن شد. این جابجایی بدنبال اسعفای گزن از سمت خود اتفاق افتاد. گزن به دلیل اتهام تقلب مالیاتی در ژاپن دستگیر و به زندان... ادامه ...
رنو مگان RS

سرانجام رونمایی از رنو مگان RS در نمایشگاه فرانکفورت

مجله خودرو ایران - نمایشگاه فرانکفورت فرصت معرفی بسیاری خودروهایی بود که منتظرشان بودیم، و یکی از آنها هات هچ آماده رنو یعنی مگان RS است. این خودرو با بسیاری از تغییرات به میدان آمده تا در میدان پر رونق هات هچ ... ادامه ...