کارلوس ساینز - گرندپری اتریش 2017

ساینز : مسابقه دادن در ردبول رینگ مانند شبیه ساز است

فرمول یک ایران - کارلوس ساینز ، راننده ی تیم تورو روسو بیان کرد که پیست ردبول رینگ خیلی هموار است، تا جایی که انگار در شبیه ساز هستید. کارلوس ساینز گفت: آسفالتی که سال قبل استفاده شد باعث شد دورهای سریع تری... ادامه ...