موتو جی پی ایران – استفان بردل موتورسوار حال حاضر آپریلیا پس از به توافق نرسیدن با تیم ایوینتیا دوکاتی برای 2017 تایید کرد که آماده ی خروج از موتو جی پی و ورود به تیم هوندا در سوپربایک است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.