فرمول یک ایران – فیا (FIA) در گرندپری مجارستان از قطعه ی الکترونیکی جدیدی بر روی ماشین ها استفاده خواهد کرد که دیگر شاهد سوء استفاده ی راننده ها از محدوده ی خارج پیست نباشیم.

دیدگاه خود را بیان کنید