موتو جی پی ایران – ولنتینو روسی از مدل ارتباط رادیویی فرمول یک در مو تو جی پی حمایت کرد.

ولنتینو روسی پس از مسابقه زاکسنرینگ آلمان که تحت تاثیر باران قرار گرفت گفت که او از اجرای سیستم رادیویی فرمول یک در مو تو جی پی حمایت می کند.

نتیجه مسابقه جایزه بزرگ آلمان به طور کامل به استراتژی پیت استاپ بستگی داشت.

بر اساس قانون پرچم به پرچم که در کلاس های بالای موتور سواری دیکته شده است در رقابتی که تغییر شرایط آب و هوایی داشته باشیم موتور سوار باید به داخل پیت لین (منطقه سرویس) آمده و موتور دوم خود را که با لاستیک های مناسب تری تجهیز شده مورد استفاده قرار دهد.

زمانی که ارتباط رادیویی وجود نداشته باشد تنها راه ارتباط موتور سوار و تیم به وسیله پیت برد (تابلو های سیار در مستقیمی شروع و پایان) است.

اما روسی معتقد است که برقراری ارتباط رادیویی بین موتور سوار و تیم سودمند خواهد بود و به این نکته اشاره کرد که تصادفی که در آسن اتریش داشت به وسیله ارتباط رادیویی قابل اجتناب بود.

روسی گفت:

به طور یقین اگر ما ارتباط مستقیمی با گاراژ تیم داشته باشیم کار ما بسیار آسان تر خواهد بود ، کاری که با پیت بورد بسیار سخت است .

اگر امکان وجود رادیو باشد دلیل اینکه ما آن را نداشته باشیم را درک نمی کنم. ممکن است دلیل آن هزینه اش باشد. من نمیدانم.

 

مارکز و  دویزیوسو مخالف هستند

نظر مارک ماکز و آندره دویزیوسو بر خلاف روسی است ، آنها مسابقه زاکسنرینگ را در رده ی اول و سوم تمام کردند.

مارکز به طور صریح گفت که تهیه یک نقشه جامع پیش از مسابقه برای استراتژی پیت استاپ می تواند بر محدودیت هایی که پیت بورد ایجاد می کند فائق آید.

مارکز گفت:

من نمیتوانم تصور کنم که در حالت فشار صد در صد بر روی اهرم شتاب دهنده باشیم و با سرعت 320 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت باشیم و کسی در حال صحبت با ما باشد.

این مورد ضروری نیست اگر برنامه خوبی قبل از مسابقه داشته باشید.

ما از سال 2013 بسیار روی این شرایط کار کردیم .

او این موضوع را در اشاره به حذف شدنش از مسابقه به دلیل ورود به پیت استاپ در خارج از زمان مجاز در جزیره فیلیپ در سال 2013 بیان کرد.

با این حال دویزیوسو در حالی که به مزایای داشتن ارتباط رادیویی واقف است اما به دلیل به بر هم نخوردن نظم فعلی معتقد است همه چیز باید در جای خود باقی بماند.

دویزیوسو گفت:

ممکن است که با داشتن ارتباط رادیویی مدیریت همه چیز آسان تر باشد و همچنین برای امنیت بسیار مفید باشد. اگر ما در طول مسابقه بتوانیم با تیم صحبت کنیم تصمیم گیری ما درباره استراتژی بسیار بهتر خواهد بود.

اما ورزش ما بسیار با فرمول یک متفاوت است و بنظر من بهتر است که همچنان متفاوت بماند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید