موتوجی پی ایران – مدیران پیست کیمای رینگ فنلاند تایید کردند که برای میزبانی یکی از مسابقات فصل 2018 به یک توافق با مسئولان موتو جی پی رسیده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.