موتوجی‌پی ایران – تمرین دوم موتوجی‌پی جمهوری چک ۲۰۱۹ با برتری فابیو کوارتارارو به پایان رسید. مارک مارکز و جک میلر نیز دوم و سوم شدند.

احتمال بالای باریدن باران در روز شنبه تمرین دوم را به آخرین شانس احتمالی موتورسواران برای حضور مستقیم در مرحله دوم تعیین خط تبدیل کرده است.

در اواسط تمرین موتور ولنتینو روسی با مشکل مکانیکی روبرو شد.

بدین ترتیب ۱۰ موتورسوار برتر جدول زیر در صورت بارش باران در روز شنبه به طور مستقیم به مرحله دوم تعیین خط صعود خواهند کرد.

نتایج ترکیبی تمارین اول و دوم موتوجی‌پی جمهوری چک 2019

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها1:55.802
2مارک مارکزرپسول هوندا1:55.825
3جک میلرپرامک دوکاتی1:56.071
4آندره دویزیوسودوکاتی1:56.071
5ماوریک وینالسیاماها1:56.084
6الکس رینزسوزوکی1:56.225
7فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها1:56.419
8کال کراچلوال سی آر هوندا1:58.443
9ولنتینو روسییاماها1:56.527
10دنیلو پتروچیدوکاتی1:56.593
11جوان میرسوزوکی1:56.620
12تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا1:56.662
13میگل اولیویراتک3 کی تی ام1:56.732
14استفان بردلرپسول هوندا1:56.876
15الکس اسپارگاروآپریلیا1:56.958
16تیتو راباتاوینتیا دوکاتی1:57.057
17سیلیون گینتولیکی تی ام1:57.098
18آندره یانونهآپریلیا1:57.256
19حافظ سیارین
تک3 کی تی ام1:57.484
20یوهان زارکوکی تی ام1:57.496
21کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی1:57.562
22پول اسپارگاروکی تی ام1:57.792
23فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی1:57.893

دیدگاه خود را بیان کنید