موتو جی پی ایران – یوهان زارکو، قهرمان موتو2 برای فصل 2017 موتو جی پی، به تیم تک3 یاماها پیوست. پرونده 2017 تیم تک3 با پیوستن جوناس فولگر به این تیم، بسته شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.