فرمول یک ایرانلوئیس همیلتون پس از حضور دلسرد کننده ی هم تیمی اش، نیکو روزبرگ در سکوی بریتانیا خطاب به طرفداران فرمول یک گفت که این هو شدن نباید برای راننده ی روی سکو رخ دهد.

در یک شنبه و مسابقه ی سیلوراستون، نیکو روزبرگ بر روی سکو از طرف هواداران بریتانیایی هو شد در صورتی که چنین اتفاقی در یک گرندپری قبل و در اتریش برای همیلتون رخ داد.

راننده ی مرسدس در این باره اظهار کرد:

من سعی کردم تا جو را آرام کنم؛ صادقانه بگویم در یک شنبه یک روز عالی داشتیم، و فکر می کنم ما نسبت به اتفاقی که رخ داد، آدم های بهتری هستیم.

راستش چیز زیادی از این هو شدن به گوشم نخورد، اما شما باید این طرفداران پر شور دیوانه را درک کنید، آن ها یک تصمیم اشتباه در آخرین لحظه گرفتند.

شاید وقتی من هم روزبرگ را در خانه شکست دهم با چنین صحنه ای مواجه شوم، اما امیدوارم این طور نباشد زیرا به طور کلی فکر می کنم که در ورزش چنین چیزی نباید رخ دهد.

اگر به تماشای یک مسابقه ی فوتبال بروم و تیم مقابل برنده شود هرگز آن ها را هو نمی کنم زیرا آن ها تلاش بیشتری کرده اند و این رسم ورزشکاری واقعی است.

روزبرگ اما با این حال اذعان کرد که تعداد بسیاری از طرفداران در این آخر هفته از اون حمایت کرده اند:

من نمی خواهم به خاطر 15 یا 20 نفر که من را دوست ندارند و مرا هو کرده اند، سخت بگیرم.

واقعا این کار خوبی نیست و باید بگویم که اکثریت مردم مرا حمایت کرده اند و دیدن این حمایت برای من فوق العاده بود.

در دورهای آهسته من به جمیعت و تشویق هایشان نگاه می کردم.

به خاطر روح مسابقه ای که در اینجا حاکم است این طرفداران نه تنها رانندگان خود را دوست دارند بلکه از رانندگان پرشور و رقابتی نیز حمایت می کنند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید