موتوجی پی ایرانآندره دویزیوسو هیچ تردیدی ندارد که اگر به تصمیم دوکاتی برای رقابت دو موتورسوارش نیازی بود، قطعا تیم این اجازه را به دنیلو پتروچی می داد تا به رقابتش ادامه دهد تا اینکه مثل تیم های فرمول یک، برای اجرای دستور تیمی اقدام کند.

دویزیوسو توانست در طول مسابقه فرانسه خود را به رده دوم و پشت برنده مسابقه، مارک مارکز برساند اما در آخرین دورها، تحت فشار هم تیمی اش قرار گرفت که خود پتروچی نیز معتقد بود که در آن لحظه از مسابقه، سریع تر بوده است.

دویزیوسو برای سومین سال پیاپی امید اصلی تیم دوکاتی برای رقابت قهرمانی است اما در سال 2017 و مسابقات مالزی و والنسیا دستورهای تیمی (به صورت کد روی پیت بورد) برای هم تیمی سابقش، خورخه لورنزو صادر شده بود که به این موتورسوار ایتالیایی اجازه عبور دهد که البته لورنزو به هیچ کدام از این دستورات به هر بهانه ای عمل نکرد.

دویزیوسو، مارکز و لورنزو، گرندپری جمهوری چک 2018

آندره دویزیوسو، مارک مارکز و خورخه لورنزو

پس از مسابقه از دویزیوسو پرسیده شد که آیا باید برای پتروچی دستور تیمی در نظر می گرفتند که پشت تو بماند؟ او پاسخ داد:

اگر در فرمول یک باشید بله، اما در رقابت قهرمانی ما (موتوجی پی) خیر و بخصوص اینکه هنوز در اول فصل باشید.

بستگی دارد که چگونه به این موضوع نگاه کنید، اگر بخواهید که حداکثر امتیاز را کسب کنید شاید ایده خوبی باشد اما در ورزش ما اکثرا اینطور نیست.

دنیلو موتورسوار قوی بوده و موقعیت خوبی را در رقابت قهرمانی دارد و باید حداکثر نتیجه اش را بدست آورد و من از این رقابت خوشحال هستم. وضعیت دشواری بود زیرا با لاستیک هایم در تقلا بودم اما زمان هایم در پایان بد نبود.

اگر می خواهید برای قهرمانی رقابت کنید، چنین نتیجه ای خوب نیست. من نتوانستم تا میانه مسابقه، سرعت خوبی داشته باشم که نکته منفی است. باید بسیار خونسرد باشیم زیرا به مارکز بسیار نزدیک هستیم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید