موتوجی پی ایرانفابیو کوارتارو، موتورسوار اس آر تی یاماها گرندپری خانگی اش را به خوبی آغاز کرد و با ثبت زمان 1:31.986 سریع ترین موتورسوار تمرین اول موتوجی پی فرانسه لقب گرفت.

آندره دویزیوسو و دنیلو پتروچی، دو موتورسوار تیم دوکاتی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

جدول تمرین اول موتوجی پی فرانسه 2019

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها1:31.986
2آندره دویزیوسودوکاتی+0.127
3دنیلو پتروچیدوکاتی+0.207
4ماوریک وینالسیاماها+0.217
5مارک مارکزرپسول هوندا+0.247
6پول اسپارگاروکی تی ام+0.251
7جک میلرپرامک دوکاتی+0.252
8جوان میرسوزوکی+0.640
9یوهان زارکوکی تی ام+0.738
10ولنتینو روسییاماها+0.774
11کال کراچلوال سی آر هوندا+0.845
12فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها+0.901
13فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی+0.996
14خورخه لورنزورپسول هوندا+1.105
15تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا+1.137
16الکس اسپارگاروآپریلیا+1.273
17الکس رینزسوزوکی+1.371
18تیتو راباتاوینتیا دوکاتی+2.127
19آندره یانونهآپریلیا+2.149
20میگل اولیویراتک3 کی تی ام+2.243
21کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی+2.495
22حافظ سیارین
تک3 کی تی ام+3.493

دیدگاه خود را بیان کنید