فرمول یک ایران – ردبول تائید کرد که مکس ورشتپن علی رغم قرارداد تیم با شرکت آرای (Arai) برای طراحی RB15 و کلاه کاسکت مسابقه (هلمت)، با شرکت شوبرت(Schuberth) برای کلاه قرارداد بسته است. تغییرات در استاداردهای ایمنی کاسکت فرمول یک، برای حفاظت بیشتر در ناحیه پیشانی، باعث شد تا تعدادی از سازندگان به دلیل کمبود زمان کافی جهت انجام این تغییرات ناچار به ترک فرمول یک شوند. یکی از رانندگانی که با این مشکل مواجه شد مکس ورشتپن بود که کلاه ایمنی خود را از شرکت آرای می‌گرفت اما این شرکت قادر به تامین این کلاه در جلسات پیش فصل نشد و تنها نسخه تائید شده این شرکت برای سر او کوچک بود. لذا او سازنده آلمانی کلاه، شوبرت را انتخاب کرد. گویا از این انتخاب هم به دلیل راحتی کلاهش بسیار خوشحال است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید