موتو جی پی ایران – مدیر تیم مارک وی دی اس تایید کرد که  برنده ی مسابقه ی هلند، جک میلر استرالیایی برای فصل  2017 نیز در این تیم ماندنی شد.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.