فرمول یک ایران – میک شوماخر عضو تازه وارد آکادمی فراری، در تست داخل فصل بحرین که هفته ی آینده برگزار می شود، شرکت خواهد کرد و برنامه ی او در روز سه شنبه رانندگی برای فراری و در روز چهارشنبه برای آلفا رومئو خواهند بود.

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید