فرمول یک ایران – هوندا در نظر دارد که در گرندپری خانگی مک لارن در بریتانیا، آپدیت موتوری را در اختیار جنسن باتن و فرناندو آلونسو قرار دهد.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.