فرمول یک ایران – راننده ی 17 ساله ی روسی، نیکیتا مازپین در هر دو روز تست بریتانیا، راننده ی تست فورس ایندیا خواهد بود.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود