فرمول یک ایران – سباستین فتل قهرمان 4 دوره مسابقات فرمول یک همچون سالهای گذشته نام همراه جدیدش در مسابقات فرمول یک 2019 را اعلام کرد. او طبق هر سال برای خودروی جدیدش نامی را در نظر گرفته است و امروز آن را به همه اعلام کرد. نام دوست جدید او لینا است. در زیر نام ماشینهای او در سالهای گذشته را با هم مرور میکنیم:

سال ۲۰۰۸ – STR3 – جولی

سال ۲۰۰۹ – RB5 – کِیت و خواهر کثیفش

سال ۲۰۱۰ – RB6 -لیز خوشگله و رَندی مَندی

سال ۲۰۱۱ – RB7 -کایلی فرفری

سال ۲۰۱۲ – RB8 – اَبی

سال ۲۰۱۳ – RB9 -هایدی شکمو

سال ۲۰۱۴ – RB10 -سوزی

سال ۲۰۱۵ – SF15T – اِوا

سال 2016 – SF16H- مارگریتا

سال 2017 – SF70H- جینا

سال 2018- SF71H- لوریا

سال 2019- SF90- لینا

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید