فرمول یک ایراندنیل کویات راننده ی تورو روسو، پس از تصادف دیروز تعیین خط، از شاسی جدیدی برای مسابقه ی امروز استفاده خواهد کرد و به همین دلیل مسابقه را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود