فرمول یک ایران : در پایان تست ها در روز پنج شنبه دنیل کویات از تعداد دور های زده شده ناراضی بوده است. کویات در روز چهارم 96 دور را به ثبت رساند، این در حالی است که در روز سوم توانسته بود 74 دور را به ثبت برساند.

این در حالی است که مجموع دور های کویات برای ردبول، 367-308 دور کم از تر قهرمان سال گذشته یعنی مرسدس است.

کویات درباره ی تست های بارسلونا اظهار کرد:

من دو تست خوب را پشت سر گذاشته ام، اگر چه ما به دور های بیشتری نیاز داریم . ما یک هفته دیگر خواهیم داشت که باید حداکثر استفاده را از این فرصت داشته باشیم، طوری که این تست میتواند یک قدم رو به جلو برای ما باشد.

دنیل کویات در روز پنج شنبه با استفاده از لاستیک جدید پیرلی به نام الترا سافت توانست زمان 1:24.293 را به ثبت رساند.

راننده ردبول همچنین افزود:

 این مهم میتواند به توسعه ماشین بیشتر و بیشتر کمک کند و حتی این موضوع در ملبورن بدیهی خواهد بود.

ما سعی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است در هفته آینده نمایش رو به جلویی داشته باشیم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید