فرمول یک ایران – مدیر اجرایی شرکت میشلن، ژان دومینیک سنارد، جایگزین مدیر اجرایی رنو، کارلوس گزن شد. این جابجایی بدنبال اسعفای گزن از سمت خود اتفاق افتاد. گزن به دلیل اتهام تقلب مالیاتی در ژاپن دستگیر و به زندان منتقل شد او منکر این اتهامات است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید