فرمول یک ایران : کارلوس ساینز، راننده تیم تورو روسو میگوید که استفاده از موتور فراری برای آن یک گام روشن است.

تیم تورو روسو فصل گذشته از موتور شرکت رنو استفاده میکردند که در فصل 2016 با تغییر رویه از موتورهای فراری استفاده میکنند.

کارلوس ساینز معتقد است با استفاده از موتور فراری قدرت و دوام ماشین های تورو روسو افزایش یافته است.

راننده ی اسپانیایی اظهار کرد:

بدون شک این یک گام رو به جلو برای ما است .همان طور که انتظار میرود ما به قدرت و سرعت بیشتری رسیده ایم.

بزرگ ترین تغییر ما در قدرت است، دقیقا همان چیزی که مورد نیاز ما است. در این لحظه همه چیز امیدوار کننده پیش میرود.

ساینز همچنین تاکید کرد که در اولین تست ماشینی که او در اختیار داشت نسخه ی کمی بروز شده ی سال 2015 بوده است .

ساینز در ادامه افزود:

این ماشین یک ترکیب بین تعداد زیادی از قطعات است، پس هنوز این ماشین کامل نشده است. پس هنوز عملکرد مد نظر قرار نمیگیرد.

اگر بخواهم درباره ی ماشین چیزی بگویم، همان احساس سال گذشته است. همه چیز مشابه سال گذشته است و عملکرد جدیدی حس نمیشود.

من در هفته آینده با قطعه های جدید روی ماشین، چگونگی عملکرد ماشین را برای شما بازگو خواهم کرد. ما در حال حاظر فقط یک STR10 با اندکی قطعات STR 11 در اختیار داریم که فقط برای آزمون است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید