فرمول یک ایرانپت سیمندز تائید کرد که فرمول یک توسط یک پروسه پیچیده از نرم افزار شبیه ساز سبقت برای بهتر شدن طراحی پیستها و نزدیکتر شدن رقابتها استفاده می‌کند. مهندس سابق تیمهای ویلیامز و رنو سال گذشته از طرف راس براون مدیر فرمول یک برای کمک به طراحی مسابقات فرمول یک به جهت ایجاد جذابیت بیشتر به کار گرفته شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید