فرمول یک ایران – فدراسیون جهانی اتومبیلرانی به درخواست تیم ها جزئیات بیشتری از پکیج آیرودینامیکی برای انجام تست شبیه سازی سی اف دی در اختیار تیم ها قرار داد.

در جلسه ماه دسامبر که فدراسیون جهانی برگزار کرد مقرر شد تا محدودیت انجام تست های شبیه ساز سی اف دی برای توسعه و پیشرفت و برای درک بهتر از قوانین جدید آیرودینامیکی که قرار است از سال ۲۰۲۱ اجرا شود برداشته شود. در جدید ترین اعلامیه که روز پنج شنبه منتشر شده شرایطی که تیم ها مجاز به انجام توسعه های فنی هستند را توضیح داده است.

شبیه سازی به روش CFD

فیا به تیم ها اختیار استفاده از شبیه سازی سی اف دی را به روش روشن و شفاف داده است اما استفاده از این شبیه سازی برای تیم ها اختیاری است.

قبل از انجام هر نوع شبیه سازی تیم ها باید لیستی از شرایط جوی و … که در تست خواهد بود را در اختیار فدراسیون جهانی قرار دهند. این شامل مدل هندسی قطعه مورد آزمایش و هر نوع شرایط مورد استفاده در تست برای شفافیت بیشتر است. تیم ها موظف هستند گزارش کاملی از تست شبیه سازی شده به فدراسیون جهانی و دیگر تیم ها بدهند به این شرط که هیچ مالکیت معنوی بین تیم ها به اشتراک گذاشته نخواهند شد.

در نهایت این اطلاعات کمک خواهد کرد تا تیم فنی فیا بتوانند درک بهتر و درستی برای تغییرات مورد نیاز در قوانین وضع شده داشته باشند. با این حال محدودیتی که تیم ها در مورد در اختیار داشتن اطلاعات شبیه سازی ها برای فصل بعد داشته اند از بین رفته و تیم ها با تمام تیم فنی خود مجاز به انجام شبیه سازی برای فصل بعد هستند. قوانین آیرودینامیکی که فصل بعد اجرا خواهد شد شروعی بر انجام تغییرات آیرودینامیکی است که در فصل ۲۰۲۱ اجرا شود.

SF71H

فراری – فرمول یک 2019

خودرو های فصل بعد تغییراتی در بال های خود خواهند داشت به طوری که عرض بال جلو ۲۰۰ میلیمتر عریض تر و ۲۵ میلیمتر پهن تر خواهند شد. بال عقب نیز ۷۰ میلیمتر بلند تر و عریض تر خواهند شد. سیستم کاهنده درگ (دی آر اس) نیز در هنگام فعال شدن ۲۰ میلیمتر بیشتر از قبل از فلپ زیرین جدا خواهد شد. تغییرات قوانین همچنین اجازه استفاده از ۵ کیلوگرم سوخت بیشتر را خواهند داد و سوخت مجاز حمل شده توسط خودرو از ۱۰۵ به ۱۱۰ کیلوگرم افزایش پیدا خواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید