فرمول یک ایران – شاخه ورزشی رنو، سازنده فرانسوی، برای فصل آینده رئیس جدیدی خواهد داشت. تیری کوزکاس جانشین ژروم استرول خواهد شد. استرول از مارس 2016 عهده دار این سمت در تیم فرمول یک رنو بود.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید