فرمول یک ایران – راس براون، مدیر ورزشی فرمول یک می‌گوید نتایجی که از شبیه‌سازی تغییرات فنی مسابقات 2019 بدست آمده است اثرات ملموسی را نشان می‌دهد که باعث بهبودی مسابقات است.این تغییرات شامل باله‌ها و قطعات آئرودینامیکی است که به راننده‌ها اجازه تعقیب و سبقتهای بیشتری را ‌می‌دهد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید