فرمول یک ایران – مرسدس خوشحال خواهد شد كه لوييس هميلتون تا زمان بازنشستگي همچنان در اين تيم بماند كه بستگي به اين دارد كه تيم همچنان بتواند ماشيني طراحي و توليد كند كه توان كسب قهرماني جهان را داشته باشد يا خير.

هفته پيش در گرندپري مكزيك، لوييس هميلتون پنجمين قهرماني كل دوران حضورش در فرمول يك و چهارمين قهرماني اش با تيم مرسدس را بدست آورد. هميلتون با تصاحب اين عنوان، يك قدم ديگر به ركورد مايكل شوماخر افسانه اي كه ٧ قهرماني جهان در كارنامه خود دارد نزديك شد. همچنين او تنها ٢٠ پيروزي ديگر با شوماخر فاصله دارد.

لوييس هميلتون مشتاق است كه حداقل به ركوردهاي شوماخر نزديك شود و توتو ولف هم اميدوار به اينكه هميلتون حالا حالاها در مرسدس خواهد ماند.

توتو ولف گفت:

تا زماني كه ما بتوانيم ماشيني داشته باشيم كه توان پيروزي در مسابقات و قهرماني جهان را داشته باشد و هميلتون هم همينگونه با همين فرم به رانندگي اش ادامه دهد، اين رابطه ميتواند ادامه دار باشد.

لوئیس همیلتون و توتو ولف

لوئیس همیلتون و توتو ولف

با وجود شايعاتي پيرامون اينكه وي ميتواند روزي در تيم فراري باشد، لوييس هميلتون امسال قرارداد خود را به مدت ٢ فصل ديگر با مرسدس تمديد كرد.

اما به هر حال در حال حاضر هميلتون گفته نميتواند خود را در تيم ديگري ببيند و در اين مقطع و زمان به گفته خودش تصور نقل و انتقال به هر تيم ديگري بسيار بسيار سخت است.

همیلتون همچنين گفت:

اينجا خانواده من و جايي است كه من بزرگ شدم. البته اين را زماني كه در مكلارن هم بودم گفته ام.

من فكر ميكنم يكي از دلايلي كه به مرسدس آمدم اين بود كه خواهان اين بودم كه به جاي ديگري بروم و ببينم كه ميتوانم كار بسيار خاصي را در آنجا انجام بدهم يا خير. خودم ميدانستم كه ميتوانم اين كار را انجام بدهم، اما لازم بود كه به همه اثبات كنم.

در حال حاضر اين حس را ندارم كه بخواهم به تيم ديگري بروم و با آن تيم قهرماني بدست بياورم، اما هيچ وقت هم نميشود گفت هيچوقت.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

6 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید