فرمول یک ایران – راب اسمدلی گفت که در پایان سال با تیم ویلیامز وداع خواهد کرد و هنوز تصمیمی درباره ی مقصد بعدی اش نگرفته است.

اسمدلی پس از سال ها حضور در فراری به همراه  فیلیپه ماسا در 2014 به عنوان مهندس او و سرمهندس عملکرد تیم به ویلیامز پیوست. ویلیامز در 2014 و 15 رده سوم جدول سازندگان را کسب کرد اما در فصل جاری در انتهای جدول، جایگاه خوبی ندارد. اسمدلی گفت:

من کاملا از لحظاتم در ویلیامز لذت بردم.

این تیم از زمانی که در 2014 وارد آن شدم تغییرات خوب زیادی کرده است و باعث افتخار بود که بخشی از آن بودم.

در جامعه فرمول یک، ویلیامز تیم ویژه ای است و من مطمئن هستم که با تمام استعدادهایی که ما در اینجا داریم، کارها بهتر خواهد شد. این تیم همیشه در قلب من باقی خواهد ماند.

پس از 20 سال در فرمول یک، من احساس می کنم زمان مناسب برای تفکر در مورد چیزها و ارزیابی حرکت بعدی است. من قبل از تصمیم گیری در مورد فرصت های آینده، به گذراندن وقت بیشتر با خانواده ام فکر می کنم.

فیلیپه ماسا و راب اسمدلی

فیلیپه ماسا و راب اسمدلی

مدیر تیم، کلر ویلیامز نیز درباره ی خروج اسمدلی از این تیم اذعان کرد:

او را درک می کنم و به تصمیمش احترام می گذارم که می خواهد وقت بیشتری را با همسر و  فرزندانش بگذراند.

او در زمانی که عملکرد ما ضعیف بود موافقت کرد که به ما بپیوندد و ما از او سپاسگزاریم که پتانسیل های تغییرات را در آن زمان در ما مشاهده کرد.

در زمان حضورش، او نقش قابل توجهی در تیم داشت اما او همچنین یک شخصیت فوق العاده بوده است و بسیاری از افراد با او، برای فرمول یک شور و اشتیاق و الهام می گیرند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید